Brug Lexkesveer Wageningen

Bij het Lexkesveer nabij Wageningen is in het kader van 'Ruimte voor de Rivier' een rivierverruiming gerealiseerd. De rivierverruiming vond plaats in de uiterwaarden van de Nederrijn. Tot de werkzaamheden behoorde het vervangen van de veerdam door een brug. De brug bestaat uit bijna alleen maar prefab componenten. Vooral de pijlers trekken de aandacht in dit project. Het gaat om dubbel gekromde pijlers die maar liefst 9 meter hoog zijn. Verhoeven Timmerfabriek maakte één mal voor 18 pijlers. Iedere pijler is in de fabriek verticaal gestort hetgeen een pijler opleverde met een zeer vlakke huid zonder naden en centergaten.

https://www.youtube.com/watch?v=8qCl6BE68iY 

Opdrachtgever

Haitsma Beton

Architect

Royal Haskoning DHV

Oplevering

2009

© 2024 - Verhoeven Timmerfabriek
Created by