Zichtwerk beton

Zichtwerk beton gaat over de schoonheid van betonconstructies in gebouwen, aan gevels of bij bruggen. In Duitsland spreekt men over Sichtbeton, in België over architectuurbeton. Eigenlijk gaat het dus over betonarchitectuur.

Duidelijk kader

Als aan het betonoppervlak esthetische eisen worden gesteld, is sprake van 'schoon beton'. De esthetische kwaliteit is afhankelijk van veel factoren, zowel in het ontwerp als tijdens de uitvoering. Het is van belang vooraf afspraken te maken over het verlangde resultaat en de acceptabele toleranties. Dit vereist een duidelijk kader waarin de beoordelingscriteria, eisen en toleranties ondubbelzinnig zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld de CUR 100 norm.

CUR 100 norm

Wij produceren vele betonmallen die voldoen aan de CUR 100 norm. Grote en kleine betonconstructies worden mede een succes dankzij onze kennis en inbreng. Vaak worden wij daarom in een vroeg stadium door de ontwerper geraadpleegd over de mogelijkheden in zichtwerkbeton.

Contact opnemen

Paul Manders / Prefab timmerwerk

T: +31 (0)478 517 594
E: paul@verhoeven.nl

Contact opnemen

Michiel Hendriks / Betonmallen

T: +31 (0)478 517 599
E: michiel@verhoeven.nl
© 2024 - Verhoeven Timmerfabriek
Created by